Beskattning av vinster

Tionde och dagsverken var skatt förr i tiden

Skatt till staten har folk behövt betala sedan själva staten i sig tillkom. Bönder och fiskare som ofta var fattiga drabbades hårt av skatten som innan pengar kom i bruk bestod av varor och tjänster. Adel och borgare var de försuttna som klarade sig i de flesta väder, lägre stående folk dukade under efter dåliga skördeår eller sämre fiske vid kusten. Idag ser vi skatt mest i form av inkomstskatt, den del av lönen som betalas. Men det finns många andra skatter som fastighetsskatt, vägskatt och moms exempelvis. Man talar om direkta skatter och indirekta skatter. Exempelvis är inkomstskatten direkt medan arbetsgivaravgiften är indirekt. Folket klagar som regel när skattetrycket ökar, just nu pågår heta diskussioner om bensinskatten bland annat. I Sverige fördelar staten skattemedlen för gemensamma kostnader som sjukvård och skolor. Sverige har ett av de högsta skattetrycken i världen, det beräknas till närmare 50 procent av BNP. Genomsnittet för länder inom EU är tio procent lägre, vilket kanske kan uppfattas som en liten skillnad men det ger en väldigt stor skillnad i längden.

Triss är skattefritt

Ett exempel på punktskatter är beskattning av tävlingsvinster. Det gäller inte lotterier utan direkta pengar eller varor man vunnit i sport, idrott eller andra tävlingstyper. Man är skyldig att ta upp dessa i sin deklaration om de överstiger ett visst belopp. Den som exempelvis vinner 10 000 kronor på en trisslott behöver inte ta upp detta till beskattning. Men en av veckovinnarna i tv:s frågesport "Vem vet mest" som kammar hem 10 000 kronor måste skatta för detta. Spelar man poker i garaget med vänner om pengar är detta för det första brott mot lagen då sådana turneringar måste ha tillstånd. Vilket man inte kan få i detta läge. Dessutom är den av vännerna som vinner 3 000 kronor skyldig att skatta.

Utomlands gäller vad?

Inkomster från utlandet är också underlag för beskattning för den som är bosatt i Sverige och i vissa fall även för den som bor utomlands. Det råder stora diskussioner om hur tävlingsvinster skall behandlas för den som vunnit pengar i annat land. Jurister menar att dessa inte blir beskattningsbara förrän de fysiskt förs in i landet. Skatteverket har dock en annan åsikt och menar att de har rätten att beskatta även utlandsvinster, men bevisen på detta är motstridiga. Det gäller dels regler inom EU kontra inhemska skatteregler och tvisten kommer säkerligen att pågå i många år framöver. Men den som vinner pengar utomlands kan känna sig säker, det finns inget lagligt sätt att staten skall kunna beivra detta. Detta kan komma väl till hands för många då det finns väldigt stora internationella tävlingar, turneringar och lotterier med enorma prispotter.